Zadzwoń do nas +89 542 56 53
Godziny otwarcia Od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00
Napisz do nas asp@protetyk.mazury.pl

Blog

System polimeryzacji protez IvoBase

System IvoBase składa się z konwencjonalnego materiału PMMA do wykonywania protez oraz systemu IvoBase Injector do wykonywania protez metodą wtryskową. System umożliwia całkowicie zautomatyzowaną polimeryzację, która nie powoduje wysokiego skurczu polimeryzacyjnego. Materiał IvoBase łączy zalety podstawowych chemoutwardzalnych oraz polimeryzujących pod wpływem ciepła, materiałów do wykonywania protez. Materiał spełnia nie tylko wyżej wymienione podstawowe wymagania, stawiane samopolimerom, ale również odpowiada dużo bardziej rygorystycznym kryteriom, które muszą spełniać polimery, wiążące pod wpływem ciepła. IvoBase może być zatem uważany za materiał hybrydowy.

Wskazania:

·        Protezy całkowite

·        Protezy częściowe

·        Protezy kombinowane

·        Protezy hybrydowe

·        Protetyka na implantach

·        Podścielenia

·        Naprawy

IvoBase to system – urządzenie oraz materiały, a przede wszystkim specjalnie opracowana technologia umożliwiająca wykonanie protezy idealnie dopasowanej do pola protetycznego. Wszystko to jest możliwe do wykonania w krótkim czasie bez konieczności przestrzegania przez technika protetyka skomplikowanych procedur wykonania. Sekwencji czynności „pilnuje” IvoBase Injector.

Tradycyjne metody nie zapewniają uzyskania wysokiej jakości polimeryzacji. IvoBase jest w pełni zautomatyzowanym systemem wtryskowym i polimeryzacyjnym do wykonywania płyt protez
z Polimetakrylanu Metylu (PMMA).

Dziesięciolecia doświadczeń wykazały, że skurcz polimeryzacyjny może być z powodzeniem skompensowany stosując metodę wtrysku materiału oraz poprzez bardzo dokładną kontrolę procesu polimeryzacji.

Znane metody polimeryzacji na zimno i na gorąco posiadają wiele zalet, ale też nie są wolne od wad wynikających ze specyfiki procesu technologicznego. W IvoBase udało się wykorzystać zalety obydwu metod postępowania takie jak:

·        szybkość polimeryzacji,

·        wysoką jakość procesu,

·        maksymalną redukcję zawartości monomeru resztkowego – protezy nie uczulają,

·        idealne dopasowanie płyty protezy do pola protetycznego – w zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta w zdecydowanej większości przypadków nie istnieje potrzeba stosowania kleju do protez.